top of page

ייפוי כוח מתמשך

מי מאיתנו לא עסוק במחשבות על העתיד..?

כשהמחשבות נודדות ללא נודע, זה בדר"כ משפיע על התפקוד וגורם לנדודי שינה. אז מה עושים כדי לחזור לישון כמו תינוק? בוחרים לקחת אחריות! פונים לעו"ד לשם עריכת צוואה שתקבע מה ייעשה ברכושכם לאחר אריכות ימיכם.

ומה בנוגע לצוואה מחיים?

כולנו עדים לעלייה המשמעותית בתוחלת החיים שהביאה עמה בין היתר עלייה בשכיחות לתאונות ולהתפתחות מחלות זחלניות (אלצהיימר ודמנציה), הפוגעות בכושר הקוגניטיבי של האדם. לצד מחלות אלו מדגים נגיף הקורונה כיצד בן רגע משתנים החיים ואיננו יכולים בשל מגבלות הסגר והבידוד לתפקד באופן עצמאי. אז מי יהא אחראי על רכושכם ועל קבלת החלטות בכל הנוגע לגופכם בעודכם בחיים, במידה ולא תהיו מסוגלים לדאוג לכך בעצמכם?

לשמחתנו, המחוקק הישראלי נתן בשנת 2016 ביטוי למציאות החברתית המשתנה ולתפיסות החדשות, עת תיקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בתיקון 18. לא עוד גישה פטרנליסטית במסגרתה ממנים אפוטרופוס לחסוי בכל מקרה של חוסר כשירות קוגנטיבית.

בתפיסת העולם החדשה שמים במרכז את כיבוד רצונו של האדם המסוים עד כמה שאפשר ושיתופו בהחלטות הנוגעות אליו, במטרה לצמצם את הגבלת חירותו ולשמור על כבודו. במסגרת החזרת השליטה לידי האדם נולד מסמך הייפוי כוח מתמשך, אשר אני מוסמכת מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ללקוחות.

 

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם לקבוע מי ידאג לו ויקבל החלטות בעבורו, במצב שיאבד חלילה את כשרותו המשפטית לעשות כן. במסגרת ייפוי הכוח ניתן לתת הוראות והנחיות מקדימות בתחומים מגוונים: אישיים, רכושיים ורפואיים.

אדם שערך ייפוי כוח מתמשך מונע את הצורך לפנות לביהמ"ש בבקשה למינוי אפוטרופוס. בפנייה לבית משפט אנחנו עדים לעיתים קרובות למאבקים משפטיים בין חברי המשפחה סביב השאלה מי ימונה לאפוטרופוס, מאבקים אלו פוגעים ביחסים בין חברי המשפחה, מזיקים לשיתוף הפעולה ביניהם ובוודאי שלא שמים במרכז את הצרכים של האדם שלא יכול עוד לנהל את ענייניו בעצמו וזקוק לעזרה.

על מנת למנוע מקרים בהם מיופי הכוח יפעלו בחוסר תום לב, להגן על האדם שערך אותו (הממנה) ולמנוע פגיעה בו השכיל המחוקק להכניס במנגנון העריכה והיישום של ייפוי כוח מתמשך איזונים ובלמים.

אז איך עושים את זה?

עריכת ייפוי כוח מתמשך הוא תהליך בן 2-3 פגישות. בעבודה מכבדת וסבלנית, הרואה את האדם שמולי, הבנת עולמו, היכרות עם שגרת יומו ועם הדמויות החשובות בחייו, תוך מיפוי החוזקות של כל אחת מהן, הנגישות שלהן וטיב מערכות היחסים עימן, אני עוזרת לאדם לדייק את רצונו ולקבוע מי ימונה למיופה כוחו וינהל את ענייניו בכ"א מהנושאים הנ"ל בתמונת עתיד לפיה לא יוכל לנהל אותם בעצמו.

במקרה שימונה יותר מאדם אחד לעניין יקבע מה מדרג היחסים בין מיופי הכוח השונים. תוך הצפת סיטואציות מגוונות ובחינת חלופות שונות, מתגבשות ההנחיות המקדימות שהאדם מעוניין לתת למיופי כוחו בנושאים השונים בהם הוא עוסק. בנוסף נבחנת האפשרות למנות אדם מיודע בציון הנושאים בהם יש צורך ליידע אותו.

בשלב השני של התהליך מתקיימת פגישה עם האנשים שנבחרו להיות ממונים כמיופי כוח, במהלכה נערכת היכרות עם מיופי הכוח, ניתן הסבר על ייפוי כוח מתמשך ונבחנת נכונותם וכשירותם לשמש כמיופי כוח. בהמשך, אנחנו משתפים בבחירות של מייפה הכוח את מי למנות, באילו נושאים ובאיזה מדרג.

במידת הצורך מדייקים את הבחירות שעשה מייפה הכוח בהתאם לפידבק שמתקבל בנושאים השונים לאחר הדיון וסוקרים את ההוראות המקדימות של מייפה הכוח. לבסוף, ניתן הסבר על אופן כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אדם מיודע ותקשורת מול האפוטרופוס הכללי.

ייפוי הכוח המתמשך נחתם ע"י הממנה ומיופי הכוח ומאומת על ידי.

לאחר עריכת ייפוי כוח המתמשך כעורכת דין המוסמכת מטעם האפוטרופוס הכללי, אני משדרת אותו באופן מקוון ומתקבל אישור הפקדה בגינו. לאחר קבלת אשור הפקדה המסמך נשאר רדום ולא ייכנס לתוקף, אלא אם כן ייקבע שהאדם שערך אותו (הממנה) אינו יכול עוד לנהל את ענייניו. חשוב לציין שבעת עריכת המסמך אני בוחנת עם האדם הממנה את השאלה החשובה כיצד ירצה שייקבע שהוא אינו מבין בדבר לצורך כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, האם על פי ברירת המחדל הקבועה בחוק, או בהתאם למנגנון שינוסח בהתאם לרצונו ויעוגן במסמך.


בימים אלו כשאנו נמצאים תחת מגבלות כתוצאה ממגיפת הקורונה העולמית, ניתן על פי הנחיות האפוטרופוס הכללי לבצע את התהליך באמצעות שיחות וידאו עם הממנה והממונים, ללא פגישה פנים אל פנים, על מנת לשמור על הבריאות ולנהוג עפ"י הכללים.

 

מניסיוני, התהליך בו האדם משתף את הקרובים והאהובים ברצונו בתהליך של שיח ובשיתוף פעולה משפיע לטובה על הלך הרוח שלו ובהחלט מאפשר לו "לישון יותר טוב בלילה".

אז למה אתם מחכים?... התקשרו עוד היום לקביעת פגישה: 052-880-4430.

bottom of page