top of page

שירותים משפטיים בתחום המשפחה

Picturs_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_4_edite

נושאים אלה דורשים מומחיות משפטית והטיפול בהם נעשה במקצועיות וברגישות ובסיוע כלים מעולם הגישור וכלים טיפולים מעולם ה- NLP.

עריכת הסכמי ממון

הסכמי טרום נישואים או הסכמים לזוגות נשואים וכן הסכמי ממון לזוגות ידועים בציבור. לצד מודל המשפחה המסורתי התפתחו משפחות במודלים חדשים במציאות המשמשת היום הולך וגדל היקף הזוגות העונים להגדרת ידועים בציבור וביניהם: הטרוסקסואלים הבוחרים שלא להינשא באמצעות הרבנות, להטב"ים, זוגות בפרק ב' ועוד- לשם מיצוי זכויות הנובעות מהזוגיות ו/או על מנת ליהנות מתכנון מס לגיטימי בענייני רכוש ו/או על מנת להגן על ההון האישי שמקורו מחוץ לקשר הזוגי מומלץ לערוך הסכם ממון או הסכם חיים משותפים.

הסכמי הורות משותפת

הסכמים מסוג זה מיועדים לזוגות שהחליטו להגשים את רצונם להיות הורים ואינם נשואים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הנערך בפני עו"ד שהוסמך לכך ובו קובע הממנה מיופה כוח אחד או יותר, אשר יפעל בשמו ועבורו בכל אחד מתחומי החיים בשלב בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות עבור עצמו. מדובר בתהליך היכרות עם הממנה ובני המשפחה הרלוונטיים, הבנת הצרכים והרצונות של הממנה ועריכת ייפוי הכוח.

טיפול בנושאי ירושה ועריכת צוואות

עריכת כל סוגי הצוואות, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים וטיפול בתכנון העברת הון בין דורית למניעת סכסוכי ירושה באמצעות שימוש בכלים גישוריים וטיפוליים.

bottom of page